UTRUDNIENIA

Utrudnienie od 23.01.2023 do 29.01.2023

W tygodniu od 23.01.2023 do 29.01.2023 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu:

  • Zamknięcie odcinka DW 527 Łukta – Pelnik w km 0+200 do km 4+300

Wahadła drogowe:

  • obowiązują wahadła na całym odcinku, jako szybko postępujące (roboty ziemne, porządkowe)