POSTĘP ROBÓT

Postęp prac na dzień 11.04.2022

Postęp prac na dzień 11.04.2022

  • Frezowanie nawierzchni,
  • Rozbiórka podbudowy z KŁSM,
  • Wykonanie wykopu,
  • Wzmocnienie podłoża C3/4 gr.18 cm,
  • Prace przygotowawcze do relokacji kapliczki,
  • Montaż studni,
  • Montaż wpustów,
  • Założenie rur – kanalizacja deszczowa