POSTĘP ROBÓT

Postęp prac na dzień 04.04.2022

Postęp prac na dzień 04.04.2022

  • Profilowanie górnej warstwy nasypu w km 2+500-2+750 LP
  • Frezowanie nawierzchni
  • Rozbiórka podbudowy z KŁSM
  • wykonanie wykopu,
  • Wzmocnienie podłoża C3/4 gr.18 cm
  • Ułożenie rur- kanalizacja deszczowa
  • Montaż studni
  • Wykonanie próby szczelności, włączenie proj. Odcinków do czynnej sieci gazowej z zachowaniem ciągłości
  • Założenie rur osłonowych