POSTĘP ROBÓT

Postęp prac na dzień 28.03.2022

Postęp prac na dzień 28.03.2022

  • Profilowanie górnej warstwy nasypu w km 0+900-1+300 LP,
  • Frezowanie nawierzchni,
  • Rozbiórka podbudowy z KŁSM,
  • wykonanie wykopu,
  • (V) przepięcie kolizji,
  • Przepięcie kolizji K2,
  • Ustawienie rur- kanalizacja deszczowa,
  • Montaż studni