POSTĘP ROBÓT

Postęp prac na dzień 21.03.2022

Postęp prac na dzień 21.03.2022

  • Profilowanie rowów w km 3+100-3+500
  • wykonanie przepustów
  • założenie rury osłonowej dwudzielnej
  • Prace porządkowe na K2
  • Ułożenie kabla
  • Ustawienie fundamentów
  • Założenie rur osłonowych
  • Montaż wpustów