POSTĘP ROBÓT

Postęp prac na dzień 14.03.2022

Postęp prac na dzień 14.03.2022

  • Profilowanie skarpy nasypów w km 0+900-2+750
  • Profilowanie rowów w km 2+750-3+500
  • Prace w branży telekomunikacyjnej – układanie kabla
  • Prace porządkowe na K2
  • Montaż wpustów
  • Montaż studni
  • Ułożenie rur