POSTĘP ROBÓT

Postęp prac na dzień 07.03.2022

Postęp prac na dzień 07.03.2022

  • Prace porządkowe po wycince,
  • zabezpieczenie placu budowy,
  • budowa nasypu,
  • prace montażowe w branży telekomunikacyjnej - montaż rur osłonowych,
  • prace w branży elektroenergetycznej – montaż przewodów, układanie kabli, montaż mufy badanie linii napowietrznej
  • montaż wpustów,
  • montaż studni,
  • wykonanie kanału.