POSTĘP ROBÓT

Postęp prac na dzień 20.02.2022

Postęp prac na dzień 20.02.2022

  • prace porządkowe,
  • zabezpieczenie placu budowy,
  • wycinka drzew,
  • karczowanie krzewów,
  • montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentem
  • montaż dwóch wpustów w m. Pelnik
  • prace montażowe w branży telekomunikacyjnej