POSTĘP ROBÓT

Postęp prac na dzień 14.02.2022

Postęp prac na dzień 14.02.2022

  • prace porządkowe po wycince,
  • zabezpieczenie placu budowy,
  • wycinka drzew
  • Kontynuacja pracy przy budowie oświetlenia w Pelniku
  • montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentem
  • układanie kabli w rowach kablowych ręcznie
  • układanie rur osłonowych
  • przestawianie słupka