POSTĘP ROBÓT

Postęp prac na dzień 7.02.2022

Postęp prac na dzień 7.02.2022

  • prace porządkowe,
  • zabezpieczenie placu budowy,
  • wycinka drzew
  • montaż i stawianie słupów oświetleniowych
  • układanie kabli w rowach kablowych ręcznie
  • układanie rur osłonowych
  • założenie rury osłonowej w m. Giedajty ( telekomunikacja )