POSTĘP ROBÓT

Postęp prac na dzień 31.01.2022

Postęp prac na dzień 31.01.2022

  • prace porządkowe,
  • zabezpieczenie placu budowy,
  • wycinka drzew
  • układanie kablI
  • montaż i stawianie słupów oświetleniowych
  • układanie rur osłonowych
  • branża telekomunikacyjna kolizja N: przestawianie słupa, montaż złączy, ułożenie rur osłonowych
  • branża telekomunikacyjna kolizja Q: ułożenie rur osłonowych, wyłączenie i ułożenie kabla