POSTĘP ROBÓT

Postęp prac na dzień 24.01.2022

Postęp prac na dzień 24.01.2022

  • prace porządkowe,
  • zabezpieczenie placu budowy,
  • wycinka drzew
  • budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur
  • montaż złączy
  • układanie kabla
  • montaż i stawianie słupów oświetleniowych
  • układanie rur