POSTĘP ROBÓT

Postęp prac na dzień 03.01.2022

Postęp prac na dzień 03.01.2022

  • prace porządkowe,
  • zabezpieczenie placu budowy,