POSTĘP ROBÓT

Postęp prac na dzień 01.09.2023

Postęp prac na dzień 01.09.2023

Wykonawca wykonał zakres prac objętych projektem. Trwają odbiory techniczne wykonanych robót.