POSTĘP ROBÓT

Postęp prac na dzień 21.08.2023

Postęp prac na dzień 21.08.2023

Branża drogowa:
  • Umocnienie ażurem
  • Oznakowanie poziome
Branża sanitarna:
  • WRegulacja zwieńczeń studni