POSTĘP ROBÓT

Postęp prac na dzień 03.07.2023

Postęp prac na dzień 03.07.2023

Branża drogowa:
 • Chodnik z kostki betonowej
 • Zjazd z kostki betonowej
 • Podbudowa z kruszywa łamanego i warstwa mrożoochrona
 • Umocnienie rowów
 • Wykonanie ścieków przychodnikowych
 • Wykonanie ścieku skarpowego
 • Wykonanie obrzeży chodnikowych
 • Wykonanie umocnień rowów
 • Wykonanie zjazdów
 • Montaż tablic pamiątkowych
 • Montaż oznakowania
 • Ustawienie słupów
Branża mostowa:
 • M2- dren odwadniający płytę przejściową w osi 10
 • M2- warstwa ścieralna
 • M2- warstwa wiążąca
 • M2- zbrojenie i betonowanie gzymsów na skrzydłach
 • M2- nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych- warstwa gruntująca
Branża oświetleniowa:
 • Wykonanie pomiarów
 • Uruchomienie szafek SO Warkały
Branża sanitarna:
 • Regulacja zwieńczeń studni
Inne prace:
 • Prace porządkowe