POSTĘP ROBÓT

Postęp prac na dzień 19.06.2023

Postęp prac na dzień 19.06.2023

Branża drogowa:
 • Chodnik z kostki betonowej
 • Podbudowa z kruszywa łamanego i warstwa mrożoochrona
 • Umocnienie rowów
 • Obrzeża chodnikowe
 • Warstwa ścieralna SMA 11
 • Wykonanie poboczy
Branża mostowa:
 • M2- wykonanie izolacji termozgrzewalnej
 • M2- betonowanie płyty najazdowej w osi 10
 • M2- montaż dylatacji
 • M2- montaż kotew talerzowych
 • M2- izolacja płyt najazdowych
 • M2- betonowanie wnęk dylatacyjnych
 • M2- drenaż na płycie pomostu
 • M2- dren odwadniający pytę przejściowa w osi 20
 • M2- montaż krawężnika
Branża oświetleniowa:
 • Montaż słupów w m. Warkały
Branża sanitarna:
 • Regulacja zwieńczeń studni i wpustów
 • Montaż osadników
 • Montaż studni
Inne prace:
 • Prace porządkowe
 • Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew