POSTĘP ROBÓT

Postęp prac na dzień 13.03.2023

Postęp prac na dzień 13.03.2023

Branża drogowa:
 • Prace porządkowe
 • Wykop km 11+400-11+800
 • Wygnanie obrukowania przepustu P3 kamieniem polnym
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
 • Krawężniki betonowe, kamienne
 • Krawężniki najazdowe betonowe, kamienne
 • Obrzeża chodnika
Branża mostowa:
 • Rozkrusz betonu i wywóz gruzu
Branża sanitarna:
 • Regulacja zwieńczeń studni w m. Giedajty
Branża elektryczna:
 • Ustawianie fundamentów wraz z slupem oświetleniowym w m. Warkały
 • Ustawianie fundamentów w m. Giedajty
 • Przebudowa kolizji km 16+550
Branża telekomunikacyjna:
 • Rozpoczęcie przebudowy kolizji I