POSTĘP ROBÓT

Postęp prac na dzień 27.02.2023

Postęp prac na dzień 27.02.2023

Branża drogowa:
  • Wycinka drzew
  • Wykop zjazdy w km 14+000 Strona Lewa, 14+400 Strona Lewa, 16+300 Strona Prawa, 16+720 Strona Prawa, 16+750 Strona Prawa Wykonanie warstwy
  • mrozoochronnej na zjazdach w km 14+000 Strona Lewa, 14+400 Strona Prawa, 16+300 Strona Lewa, 16+620 P, 16+720 P, 16+750 P oraz w km 8+400-9+000
  • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
  • Wykonanie przepustów pod zjazdami
  • Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej
Branża sanitarna:
  • Naprawa kanału D18.3 - D18.2, D18.5 - D18.6, D18.8 - D18.9, D19.3 - D19.4, D19.5 - D19.6
  • Regulacja zwieńczeń studni
Branża elektryczna:
  • Układane kabla w m. Warkały oraz Giedajty