POSTĘP ROBÓT

Postęp prac na dzień 20.02.2023

Postęp prac na dzień 20.02.2023

Branża drogowa:
 • Wykonanie umocnień rowów
 • Wykonanie krawężnika kamiennego za zatokach
 • Wykonanie krawężnika betonowego
 • Wykonanie obrzeża
 • Wykonanie warstwy z mieszanki nawierzchniowej
 • Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej
 • Drenaż w m. Giedajty km 15+591-16+195
Branża mostowa:
 • Rozbiórka mostu na Strudze Trojańskiej
Branża sanitarna:
 • Montaż studni D5.2, D5.1, D4.2
 • Montaż kanału D5.2 - D5.1, D4.2 - D4.1
 • Montaż wylotów
 • Naprawa kanału D 19.1- D19.2 D18.13 – D18.14
 • Regulacja zwieńczeń studni
Branża elektryczna:
 • Układane kabla w m. Warkały
 • Założenie rury osłonowej