POSTĘP ROBÓT

Postęp prac na dzień 12.02.2023

Postęp prac na dzień 12.02.2023

Branża drogowa:
  • Prace przygotowawcze pod umocnienie rowów
  • Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej
Branża mostowa:
  • Prace porządkowe
  • Osadzenie reperów wysokościowych – obiekt M1
Branża sanitarna:
  • Montaż studni D6.4 wraz z rurą
  • Naprawa kanału D19 w m. Warkały i D2 w m. Pelnik