POSTĘP ROBÓT

Postęp prac na dzień 06.02.2023

Postęp prac na dzień 06.02.2023

Branża drogowa:
 • Budowa krawężnika kamiennego
 • Wykonanie podbudowy z betonu
 • Drenaż km 15+591-15+656 Strona Prawa, 15+714-16+053 Strona Prawa, 16+097-16+195 Strona Prawa, 15+591-15+794 Strona Lewa, 15+879-16+190 Strona Lewa
 • Umocnienie rowów płytą chodnikową
 • Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej
 • Wykonanie nawierzchni chodnika
 • Podbudowa z kruszywa- chodnik
 • Obrzeża chodnikowe
Branża mostowa:
 • Prace porządkowe
Branża elektryczna:
 • Montaż fundamentów i stawianie slupów oświetleniowych w m. Warkały i Wrzesina
 • Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku w m. Warkały i Wrzesina