POSTĘP ROBÓT

Postęp prac na dzień 09.01.2023

Postęp prac na dzień 09.01.2023

Branża drogowa:
  • Drenaż km 8+4508+656, 8+742-9+060
  • Nawierzchnia z kostki kamiennej
  • Nawierzchnia z kostki betonowej
Branża mostowa:
  • Udzielenie nawierzchni
  • Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem
Branża sanitarna:
  • Montaż i regulacja krat wpustowych we Wrzesinie